PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING

Wandelclub de Trekvogels Boekhoute vzw. hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming  van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens .

Wandelclub de Trekvogels Boekhoute vzw. houdt zich in alle geval aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, beter gekend als de GDPR.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

*** Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn  verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in onze privacyverklaring.

*** Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

*** Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van de persoonsgegevens.

*** Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

*** Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Als Wandelclub de Trekvogels vzw. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:


Wandelclub de Trekvogels Boekhoute vzw.

Zetel; Riemestraat 6, 9960 Assenede

emailadres: secretariaat.trekvogels@gmail.com